Activiteiten

IN MEMORIAM RIGO MESSENS

Jun 27 2015

LIJKREDE UITGESPROKEN DOOR BENNY DE BAETS TIJDENS DE AFSCHEIDSPLECHTIGHEID OP 03.07.2015

Rigo, op 19 mei 2009 werd je in onze club als lid opgenomen.  Zo bleef je niet enkel MIJN vriend maar werd onze vriendschap gedeeld met mijn vrienden van Kiwanis Gent Artevelde.

Het duurde niet lang of je bracht ook je andere goeie vriend mee naar de club, je cello en de passie welke je voor je instrument koesterde.

En het was goed ! jullie werden niet alleen door iedereen aanvaard maar ook gewaardeerd.

Zoals het in een goeie serviceclub past kon iedereen altijd op jouw diensten beroep doen en in de mate van het mogelijke was je bereid op elke vraag een positief antwoord te geven.  De club was een volwaardig lid rijker.

Niemand had verwacht dat dit maar zes jaar zou duren en al je vrienden kunnen het nog steeds niet geloven dat je er niet meer bij zal zijn op onze vergaderingen in ’t Groenhof.  Een leegte die moeilijk op te vullen zal zijn.

Herinneringen aan zoveel mooie momenten zullen blijven ronddwarrelen in onze hoofden.  Niet enkel de muzikale, maar vooral de momenten van warme vriendschap die je in alle bescheidenheid met eenieder van ons deelde, zonder onderscheid, welgemeend en onbaatzuchtig. Een goeie vriend !

En, onafgezien van het feit dat we niet aan jouw talenten konden voorbijgaan zonder stiekem te hopen dat we een graantje zouden mogen meepikken van die gaven, mochten wij menigmaal van jouw diensten gebruik maken en… GENIETEN.

Bij een eerste reünie in 2011 mochten ook ex-leden en/of nabestaanden Uw liefde voor de cello delen.  Niet alleen de muziek was een openbaring, maar ook het instrument werd uitvoerig aan de talrijke aanwezigen voorgesteld.

Bij het 40-jarig jubileum van Kiwanis Gent Artevelde in 2012 mochten wij met fierheid genieten van Uw muzikale omlijsting tijdens de academische zitting in de Pacificatiezaal van het Gentse stadhuis waar zelfs onze Gentse burgervader niet kon nalaten om Uw bijzondere tussenkomst te prijzen.

Werkjaar 2013-14 wordt aan Rigo gevraagd de commissie PR & Cultuur op zich te nemen.  Jimmy kan op hem rekenen.  Hij organiseert onmiddellijk een bezoek aan de tentoonstelling Henry Van De Velde in Brussel op 08/12/2013.

Hij nodigt ook een aantal gastsprekers uit op onze clubvergaderingen.  Zo komen o.m.  Kapitein Marc Baeckelant  ons onderhouden over de werking van de Gentse brandweer en Wilson De Pril van de organisatie Agora kiest als onderwerp ‘Van Vlaanderen naar BOOST Vlaanderen’. 

Tijdens één van de daaropvolgende zomervergaderingen wordt de brandweerkazerne in Gent bezocht.

Bij de organisatie van het eerste liefdadigheidsgolftornooi Kiwanis Gent Artevelde in Juni 2013 op de greens van Royal Latem Golf Club verzorgt hij een optreden samen met de dochter van Frank Hauspy (gitaar) tijdens het diner.

Tijdens een tweede reünie in 2014 kwam je niet alleen met je cello, maar bracht je ook nog een goeie vriend, Jacques Van De Velde, mee.

 Die had op zijn beurt ook nog een aantal harpen meegebracht, en samen wisten jullie ons opnieuw in de ban te brengen van een muzikale happening die door alle aanwezigen bijzonder goed gesmaakt werd. Een samenspel van harp en cello was de bekroning van een avondje om niet te vergeten.

In de lente van 2014 stond ook nog een concert met en van Dirk Brossé op het programma van de club.  Opnieuw werd beroep gedaan op uw medewerking.  En opnieuw werd niet tevergeefs aan je deur geklopt.  Je was één van de solisten die naar voor werden gebracht, en hoe !  een geweldige performance, een schitterend geschenk voor onze club.

Waardering alom voor een man die in alle bescheidenheid en plichtsbewust het beste van zichzelf aan anderen wist te geven zonder daarvoor op wederdienst te rekenen. 

Rigo, we zullen je missen ! niet alleen ik, maar alle clubleden die jouw vriend mochten zijn zonder uitzondering.

Het is met gevoelens van oprecht medeleven dat wij aan Ann en de kinderen, en aan gans de familie Messens onze deelneming in hun rouw aanbieden en onze steun om jouw afwezigheid  te helpen verwerken.

Kiwanis Gent  Artevelde rouwt, Kiwanis Gent Artevelde zegt dank voor alles wat we van U mochten ontvangen. 

Vaarwel goede vriend.